Pollen parhaat heinä- ja olkipaalit

Pollen parhaat heinä- ja olkipaalit

Vuoden 2024 viljelystoimenpiteet aloitettu omilla pelloilla! Kallistuneiden lannoitteiden vuoksi olemme joutuneet muuttamaan viljelytapojamme. Nurmi kuluttaa runsaasti kaliumia ja joudumme sitä lisäämään lannoitteiden mukana. Nykyään nurmen perustamisen yhteydessä levitämme lohkolle kotimaista lannoiteteollisuuden sivutuotteena syntyvää biotiittia. Biotiitti sisältää runsaasti hidasliukoista kaliumia. Se täydentää osan kaliumlannoituksesta useamman vuoden ajaksi ja samalla tasapainoittaa nurmirehun kivennäiskoostumusta. Lisäksi biotiitti toimii kalkitusaineena nostaen maan pH-arvoa, jolloin kasvit saavat paremmin maasta ravinteita ja lannoitteiden sisältämät ravinteet tulevat hyödynnetyyä paremmin. Pyrimme uusimaan nurmet viiden vuoden välein, jotta nurmet pysyisivät satoisina ja hyväkuntoisina tuottaen laadukasta heinää hevosille.